Spółka MEETING APPLICATION realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności branży IT/ICT poprzez promocję Meeting Application Sp. z o.o. i jej produktu na rynku globalnym” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-02.0055/17-00

CELEM PROJEKTU jest wypromowanie na rynku zagranicznym głównego produktu firmy – aplikacji Meeting Application, pozwalającej na sprawną obsługę wydarzeń i konferencji w ujęciu aplikacji mobilnej, umożliwiającej organizatorom wydarzeń modyfikowanie w czasie rzeczywistym agendy i gwarantującej uczestnikom dostęp do bieżących aktualizacji podczas trwającego wydarzenia.

REZULTATEM PROJEKTU będzie poprawa wizerunku firmy w oczach zagranicznych partnerów, nawiązanie międzynarodowych kontaktów i wypromowanie polskich specjalności eksportowych. To wszystko ostatecznie doprowadzi do wzrostu przychodów, wyprzedzenia konkurencji w wejściu na rynki zagraniczne, uzyskania wyższych marż na sprzedaży produktów, ograniczenia ryzyka przez dywersyfikację geograficzną, jak również (w mniejszym zakresie) pozyskania know-how.

Wysokość dofinasowania projektu z UE: 598 665,58 PLN

Łączna kwota projektu: 846 219,00 PLN

 

Fundusze Europejskie - Meeting Application       PARP           Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Meeting Application

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2018/GTB/SZKOL.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia
przedsiębiorcy na rynku perspektywicznym – USA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/2018/GTB/DOR

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej w zakresie wejścia na rynki perspektywiczne – USA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

 

Informacja

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający otrzymał oferty przekraczające budżet przeznaczony na realizację niniejszego zadania – w związku z powyższym nie udzielono zamówienia w wyniku tego postępowania

Zapytanie ofertowe opisane w ogłoszeniu nr 1077449 zostaje unieważnione.

W najbliższych dniach Zamawiający ogłosi kolejne ogłoszenie pt. „Zwiększenie konkurencyjności branży IT/ICT poprzez promocję Meeting Application Sp. z o.o. i jej produktu na rynku globalnym.”